Određivanje jednadžbe pravca

Ovim ćeš uratkom uvježbati određivanje jednadžbe pravca ako su zadane dvije točke koje određuju taj pravac. Rješenje možeš unijeti u eksplicitnom, implicitnom ili segmentnom zapisu.
Klikom na gumb generira se novi zadatak. Rješenje unesi u polje "Jednadžba pravca" i stisni <enter>. Ukoliko je potrebno, uključi potvrdni "Pokaži sjecišta s osima" kako bi vidio u kojim točkama zadani pravac siječe koordinatne osi.