Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Intersecció de 2 circumferències

Quines possibles interseccions pot haver entre dues circumferències? Si vas variant els radis r i r' de les circumferències veuràs que la seva seva intersecció també canvia. 1) Es poden donar 5 tipus d'interseccions, sabries trobar-los? Quins noms els posaries? 2) En l'animació, veuràs que apareixen dues quantitats: la suma dels radis (a la qual hem dit s) i la distància entre els centres. Sabries relacionar cadascun dels 5 tipus d'interseccions amb aquestes dues quantitats?