Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Vektorkoordinater

Figuren viser en vektor mellem et begyndelsespunkt og et slutpunkt. Flyt på punkterne for at ændre vektoren. Koordinaterne for en vektor er slutpunktets koordinater minus startpunktets koordinater, vist med rød tekst. Vektoren har en x-komponent og en y-komponent, der sammen med vektoren danner en retvinklet trekant. Længden af vektoren kan derfor findes ved at bruge Pythagoras' læresætning og længden af x- og y-komponenterne. Denne udregning er også vist med rød tekst.