შეკრება დ გამოკლება

შეკრება და გამოკლება იხილე ვიდეო

სწორი პასუხი 3+6=

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
იხილე ვიდეო
დავალება ჩაწერე რიცხვითი გამოსახულება
Image
დათვალე ბურთების რაოდენობა

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
Check my answer (3)
დავალება დახაზე 3 სამკუთხედი ,4 ოთხკუთხედი და ჩაჩეწრე რიცხვითი გამოსაულება