M/M/n/r

Markovský systém hromadné obsluhy s n linkami a omezenou frontu. Intervaly mezi přicházejícími zákazníky i délka obsluhy jsou modelovány náhodnými veličinami s exponenciálním rozdělením. Zadejte intenzitu vstupního poissonovského toku zákazníků, intenzitu obsluhy, počet pracujících linek i kapacitu zásobníku.