Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Højre og venstre summer - Integral

Denne animation illustrerer, hvordan integralet bestemmes ved at finde grænseværdien af summen af arealerne af rektanglerne. Man kan vælge at tage funktionsværdien i højre eller venstre ende af intervallet som højden på rektanglerne, det er derfor der er to forskellige summer. Når rektanglerne bliver så smalle, at bredden går mod 0 har vi integralet, uanset hvilken side af intervallet vi bruger. Du kan selv intaste en funktion til undersøgelse. Det interessante er at stille på antallet af rektangler der tegnes i intervallet og lægge mærke til, hvordan de to summer nærmer sig hinanden og integralet.