Površina trokuta - Heronova formula (vježbalica)

Sljedećim ćeš uratkom provježbati uporabu Heronove formule za računanje površine trokuta. Klikom na gumn Novi zadatak, iscrtat će se novi trokut i podaci o duljinama stranica. Izračunaj površinu trokuta rabeći Heronovu formulu, te rješenje upiši u polje Površina. Rješenje zapiši s minimalno dva decimalna mjesta!