Zbroj kutova u trokutu

Koliki je zbroj kutova u bilo kojem trokutu? Je li zbroj kutova u svakom trokutu jednak ili ipak ovisi o vrsti i veličini trokuta? S jednom stranicom trokuta je povučena usporednica kroz nasuprotni vrh, dok su druge dvije stranice produžene preko tog vrha. Tako iznad trokuta imamo tri nova kuta. Prisjeti se presječnice i obrazloži zašto ovi kutovi odgovaraju kutovima trokuta. Pomiči vrhove trokuta i uvjeri se da je zbroj uvijek stalan broj.

Pravokutan trokut

Jednakokračan trokut