Динамічна парабола

Динамічні об'єкти
Динамічний малюнок демонструє перетворення графіка функції.