Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Fysik 2 - med kapitel/ämnesindelning från Heureka 2 (2022)

Fysik 2 Du kan ladda ned alla Ma12345 Fy123 böcker: FOR COLLECTION : https://www.dropbox.com/sh/ywnh1h9q9wqvy40/AAAf7eVl5ajlfcNub9u-CEGKa?dl=0 eller: tinyurl.com/DropBoxGeoGebraZIP Nu finns alla senaste fysik- .ggb-filer (2022) på resursmapp: tinyurl.com/Fysik123ggbFiler-damaf96 322 filer : 138 för Fysik 1 128 för Fysik 2 46 för Fysik 3 https://www.geogebra.org/u/damaf96 https://www.geogebra.org/m/bruxymrs https://www.geogebra.org/m/r8AhXpA5 https://www.geogebra.org/m/c8hay3ee Kapitel 1 - utforska världen Kapitel 2 - jämvikt och kraftmoment Kapitel 3 - rörelse i två dimensioner parabel-rörelsen, accelerarad rörelse, sneda kast med gravitation Kapitel 4 - centralrörelse Kapitel 5 - magnetfält Kapitel 6 - induktion Kapitel 7 - harmonisk svängning Kapitel 8- rörelse med stegmetod Kapitel 9 - vågor Kapitel 10 - stråloptik Kapitel 11 ljus Kapitel 12 elektromagnetisk strålning Kapitel 13 - akustik Kapitel 14 - atomen Kapitel 15 - universum
Fysik 2  -  med kapitel/ämnesindelning från Heureka 2 (2022)

Innehåll