Funktionsmaskine - gæt en forskrift - grøn

Forfatter
cals_1
Ved hjælp af tabellen skal du gætte, hvad funktionsmaskinen gør ved det x, der kommer ind i maskinen. Du skal rette forskriften i feltet til den rigtige forskrift. Forskriften bliver grøn når dit svar er rigtigt. Maskinen gør kun en ting ved tallet: lægger et tal til, trækker et tal fra, dividerer med et tal, ganger med et tal eller kvadrerer tallet, dvs ganger tallet med sig selv. Brug ^ for at potensopløfte, * for at gange og / for at dividere.