Sinusoida - primjeri

Pogledaj i opiši sljedeće slike:

Vodostaj mora u Istri u toku 24 sata

Vodostaj mora u Istri u toku 24 sata

Udaljenost Mjeseca od Zemlje (crna linija) i faze Mjeseca (siva linija)

Udaljenost Mjeseca od Zemlje (crna linija) i faze Mjeseca (siva linija)

Minimalna i maksimalna temperatura u Zagrebu kroz godinu

Minimalna i maksimalna temperatura u Zagrebu kroz godinu

Opruga

Opruga
Pokušaj zamisliti kako bi izgledala crta kad bismo više istih slika stavili jednu pored druge. Tu crtu nazivamo sinusoida te ona predstavlja graf funkcije sinus.