Nevlastní limita v nevlastním bodě

Definice pojmu

Řekneme, že funkce má pro limitu rovnu , jestliže pro každé reálné číslo existuje reálné číslo takové, že pro všechna je .

Poznámka k definici

Uvedená definice popisuje případ, kdy s rostoucí hodnotou roste funkční hodnota funkce nade všechny meze, tj. funkční hodnotu funkce lze učinit libovolně vysokou volbou dostatečně velkého .