İrem Yayla: UZUNLUK ÖLÇME

Aşağıdaki videoyu izleyip video hakkındaki görüşlerinizi belirtiniz.

Düşünceleriniz:

Aşağıdaki her bir şekil birer noktalarından tutularak sürüklenebilmektedir. Üçgenin KL kenarını, beşgenin EF kenarını, karenin PS köşegenini ve çemberlerin yarıçaplarını ölçmek istiyoruz. Ölçülecek uzunluğun başlangıç noktasını 0 noktasına taşıyınız ve araç çubuğundaki cetvel görünümlü araç ile iki nokta arasını istediğiniz sayıda parçaya ayırarak uzunluğun ölçüsünü bulmaya çalışınız. Ölçüm sonucundan emin olmak için yaklaştırınız. Her yeni bir ölçüme geçerken sağ üst köşedeki ikon ile yapımı sıfırlayınız. Gözlemlediklerinizi materyalin altına yazınız.

Elde Ettiğiniz Ölçümler:

Şekilde de görüldüğü gibi küçük birimlerden büyük birimlere geçerken her bir basamak için 10 ile bölünür. Büyük birimlerden küçük birimlere geçerken her bir basamak için 10 ile çarpılır.
Şekilde de görüldüğü gibi küçük birimlerden büyük birimlere geçerken her bir basamak için 10 ile bölünür. Büyük birimlerden küçük birimlere geçerken her bir basamak için 10 ile çarpılır.

Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? 1- 6.4 cm=0.64 m 2- 7280 m=728 dam 3- 0.624 hm=624 dm 4- 4 m=0.004 km

Tüm uygun cevapları seçin
  • A
  • B
  • C
  • D