Optimum spotřebitele

Tento graf by vám měl pomoci porozumět tomu, jak se spotřebitel rozhoduje při koupi dvou statků, X a Y. A také, jak se používá analýza pomocí indiferenčních křivek.
Použití: Červená úsečka představuje rozpočtovou linii při dané výši rozpočtu a cenách statků X a Y (oboje je možné změnit pomocí "tahátek" vpravo nahoře. Tečkované čáry zobrazují vybrané indiferenční křivky z indiferenční mapy. Modrý bod E zobrazuje optimální spotřební koš, tj. spotřební koš ležící na nejvyšší indiferenční křivce ze všech dostupných spotřebních košů. Co vyzkoušet: Měňte výši rozpočtu a ceny a sledujte, jak se mění optimální spotřební koš. Které změny vedou ke zvýšení spotřebitelova "blaha" a které k jeho snížení? Co se stane se spotřebou statku X, když roste jeho cena? Je to nutný výsledek? Co se stane, když zároveň stejným způsobem vzrostou obě ceny i spotřebitelův rozpočet? Co když oboje vzroste o 1 Kč? Co když oboje vzroste na dvojnásobek?