Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Median, vinkelhalveringslinje og midtnormal

Situation

I diagrammet herunder er indtegnet en trekant med to af dens medianer, en midtnormal og en vinkelhalveringslinje. Du kan ændre på trekanten. Ogaveteksten står under diagrammet.

Opgave

Hvilke egenskaber skal trekanter have for at median og vinkelhalveringslinje falder sammen? Hvilke egenskaber skal trekanter have for at median og midtnormal falder sammen? Hvilke egenskaber skal trekanter have for at vinkelhalveringslinje og midtnormal falder sammen?