En et eksempel på en sum af to funktioner

Forfatter
cals_1
En musiklærer tjener penge på to måder: Jobbet på musikskolen indbringer 20.000 kr om måneden og privatundervisning giver 200 kr i timen. Skriv et funktionsudtryk op for hver af de to indtægter. Skriv et funktionsudtryk for musiklærerens samlede indtægt. Funktionsudtrykket for den samlede indtægt er en sum af de to andre funktioner og er altså et eksempel på, hvad det vil sige, at man har en sum af to funktioner.