Doğrunun eğimi

ETKİNLİK 1 y=mx+n şeklindeki denkler doğru belirtmektedir.görmüş olduğunuz geogebra çalışma yaprağında m ve n ye ait sürgüler oluşturulmuştur.sürgüler yardımızyla sizden istenilen doğru denklemlerini oluşturunuz ve eğimlerini heaplayınız. y=2x+3 y=-2x-4 y=x+5 y=x-3 y=x+1 y=-x+2 y=-x-4 y=3x+1 y=5x+1 y=5x+5 y=-3x-2 Başarılar. ETKİNLİK 2 Oluşturğunuz denklemlerin eğimi ile denklemler arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyleyiniz. ETKİNLİK 3 Sizde farklı denklemler oluşturarak eğimlerini bulunuz.