ZADATAK 3. Kvadrat do kvadrata

U studenom 1958. god. časopis Scientific American prikazao je sljedeći složeni lik na svojoj naslovnici.
Image
Svaki od unutarnjih pravokutnika je kvadrat. Površina kvadrata D jednaka je 81 kvadratnu jedinicu, a površina kvadrata C je 64 kvadratne jedinice. a) Kolika je površina ostalih sedam kvadrata? b) Kolika je površina, a koliki opseg cijelog lika?