מקור אור נקודתי מסך ומחיצה אטומה

בלוח הבא תוכלו לבנות פרוייקט אישי שלכם רעיונות לפרוייקט אישי: מקור נקודתי הנמצא בגובה מסויים מעל לרצפה, הסימולציה מראה את איזור הצל ואורך הצללית על הרצפה שנוצרת מעצם סימולציה של לשכה אפלה