Řešení úkolu č. 1

Na obrázku je zobrazen trojúhelník . Přepona tohoto trojúhelníku reprezentuje svojí délkuo hledanou délku jednoho závitu šroubovice. Jak vyplývá z appletu předchozí kapitoly, délka odvěsny , představuje výšku jednoho závitu. Délka odvěsny je délka obvodové kružnice . Z Pythagorovy věty vyplývá, že délka jednoho závitu šroubovice s výškou závitu v a poloměrem podstavy válcové plochy r bude rovna:
Kopie trojúhelníku potřebného k určení délky šroubovice v jednom závitu. Obrázek pochází z appletu v předchozí kapitole.
Kopie trojúhelníku potřebného k určení délky šroubovice v jednom závitu. Obrázek pochází z appletu v předchozí kapitole.