Kare Piramidin hacmi'in kopyası

Konu:
Kare
Bir kare piramidin hacmi araştırılırken yükseklik boyunca kesitler alınarak elde edilen prizmaların hacimleri toplanabilir. Bu çabanın piramidin hacmini nasıl vereceğini tartışınız.