Ravnina, točka, pravac

Autor:
suncokret
-U bilježnicu zapiši naslov i odgovori na pitanja (pitanja ne treba prepisivati, nego treba odgovoriti punom rečenicom i ne pisati redne brojeve pitanja): Što je ravnina, kako označavamo ravninu? Što je točka i kako ju označujemo (nacrtaj sliku)? Što je pravac i kako ga možemo označiti (nacrtaj sliku)? Odgovore pronađite u udžbeniku- drugi dio, str 10.-14., crveni pravokutnici. -Na sljedeća pitanja pokušajte svakako odgovoriti bez korištenja udžbenika, odgovoriti punom rečenicom i ne pisati redni broj uz pojedino pitanje, obavezno nacrtati i sliku: Koliko pravaca možemo nacrtati kroz jednu točku? Koliko točaka moramo zadati, a da bi one određivale točno jedan pravac? -Riješi zadatak zadan 1. geogebrinom aktivnošću: Dodaj 4 točke koje pripadaju zadanom pravcu i 5 točaka koje ne pripadaju zadanom pravcu. Točke dodaješ tako da u traci na vrhu klikneš na ikonu sa slikom točke i zatim klikneš na mjesto gdje ju želiš smjestiti, da bi se vidjelo ime točke klikni desnim mišem na točku i odaberi kućicu pokaži oznaku. Da bi preimenovali točku opet klik desnog miša na točku koju želite primenovati i odaberite preimenuj, pa točki dajte željeno ime. Neka točke na pravcu imaju oznake od A do D, a ostale po želji, samo vam se ne smije ista oznaka ponavljati. -Sljedeća pitanja/zadatke prepiši u bilježnicu i odgovori na njih: 1. Nacrtaj dva pravca koji imaju jednu zajedničku točku. 2. Nacrtaj dva pravca koji imaju beskonačno mnogo zajedničkih točaka. 3. Nacrtaj dva pravca koji nemaju zajedničku točku. -Riješi zadatke zadane 2. geogebrinom aktivnošću. Pravce crtamo tako da kliknemo na ikonu na kojoj je nacrtan pravac, a zatim kliknemo na radnu površinu kamo ga želimo smjestiti. - Pogledaj videe i zatim riješi zadatke (nadopuni rečenice i nacrtaj): 4. Za dva pravca koji imaju jednu zajedničku točku kažemo da se ______________. 5. Točka u kojoj se dva pravca sijeku zove se _______________________. 6. Dva pravca koja se poklapaju imaju _____________________ zajedničkih točaka. 7. Za pravce koji nemaju zajedničkih točaka kažemo da su ______________________ ili _________________. 8. Da su pravci a i b usporedni to kraće zapisujemo ovako a ____ b. 9. Nacrtaj dva usporedna pravca. 10. Pravci koji se sijeku mogu se sjeći pod pravim kutem, tada kažemo da su ta dva pravca _______________. 11. Da su pravci a i b okomiti kraće zapisujemo ovako: a ___ b. 12. Nacrtaj dva okomita pravca.