Võrrandi lahendamise erinevad võimalused

Author:
Tuuli
Võrrandi lahendamisel kasutatud võimalused: 1) täpne vastus 2) arvuline, ligikaudne vastus 3) taandamata ruutvõrrandi tegurdamine ehk taandatud ruutvõrrandi saamine ning selle lahendamine 4) ruutvõrrandist ruutfunktsiooni defineerimine ning selle lõikepunktide leidmine x-teljega