זוויות קודקודיות

material.authors
doritc
ישרים a ו-b נחתכים בנקודה E. נקודות A, E, B נמצאות על ישר a, נקודות C, E, D נמצאות על ישר b. זוויות AEC ו-CEB הן זוויות קודקודיות. א. מצאו זוג נוסף של זוויות קודקודיות. ב. מצאו קשר בין זוויות קודקודיות. ג. הוכיחו את הקשר שמצאתם.