Η έννοια της συνάρτησης ως συμμεταβολής

Author:
e-arsakeio

Οδηγίες

Στο ψηφιακό δόμημα περιέχονται:
  • Το σημείο "Αυτοκίνητο" που μετακινεί το αυτοκίνητο κατά μήκος της διαδρομής ΑΒ.
  • Τα σημεία Α, Β και "Πόλη" τα οποία μετακινούνται ελεύθερα
Στόχος της δραστηριότητας Η δραστηριότητα έχει ως στόχο να εισάγει την έννοια της συνάρτησης ως συμμεταβολής  δύο μεγεθών. Ειδικότερα, να αναδείξει τη διαφορά σε μία τυχαία συμμεταβολή και στη συμμεταβολή που ορίζει συνάρτηση, με βάση τη γραφική παράσταση. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη δραστηριότητα υπάρχουν στο 3ο στάδιο προεκτάσεις, που αφορούν στο συσχετισμό ορισμένωνχαρακτηριστικών μίας συνάρτησης (όπως για παράδειγμα τη μονοτονία, τα ακρότατα και το 1-1 μίας συνάρτησης) με στοιχειώδεις γεωμετρικές ιδιότητες (όπως για παράδειγμα η ιδιότητα των σημείων της μεσοκαθέτου, η σύγκριση πλάγιων με κάθετα τμήματα κ.ά). Τονίζουμε, ότι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, αναδεικνύονται χαρακτηριστικά της Ευκλείδειας Γεωμετρίας με τα οποία οι μαθητές αναγνωρίζουν τόσο την αποδεικτική της δυναμική όσο και τη δυναμική ερμηνείας ιδιοτήτων των συναρτήσεων με απλές γεωμετρικές έννοιες. Η χρήση της τεχνολογίας υποστηρίζει παράλληλες συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών αναπαραστασιακών συστημάτων: στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να διαπιστώσουν τη σημασία και την πρόσθετη παιδαγωγική αξία των πολλαπλών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
Αρχική ιδέα των Κ. Γαβρίλη & Γ. Ψυχάρη από το Ψηφιακό Σχολείο - Προσθήκη 3ου σταδίου: Μ. Τσιλπιρίδης

Φύλλο εργασίας

Ορισμός συνάρτησης & δομικά της στοιχεία

Ορισμός συνάρτησης  & δομικά της στοιχεία
Ορισμός Συνάρτησης - Πρόσθετα Στοιχεία