ПОДЕЛА ДУЖИ У ДАТОЈ РАЗМЕРИ 1

- Одредити број који одговара тачки С, која дату дуж дели у датој размери, користећи чињеницу да се дужина хоризонталне дужи рачуна по формули - Покушајте извести формулу за рачунање тражене вредности у зависности од координата А и В - Померањем клизача А и В мењати положај одговарајућих тачака на бројевној оси. - "Леви клик" на дугме "нова размера", мења размеру у којој тачка С дели изабрану дуж АВ. - За проверу тачности решења - "леви клик" на квадратић испред текста "прикажи број придружен тачки С".