Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Suoran sovittaminen - kopio

Havaintoaineiston sovittaminen suoraan graafisella tasoituksella. 1. Lisää/ muuta taulukossa havaintopisteet ja otsikot 2. Siirrä suoraa pisteistä K ja P raahaamalla(kts huom. sinisellä) Koeta saada yhteisetäisyys pisteisiin mahdollisimman pieneksi 3. "Näytä kulmakerroin" ja saat suoran kulmakertoimen. Katso tehtävä alta HUOM! (napauta koordinaatistoikkunaa ja) Valkoinen nuoli = siirrä pisteitä/suoraa Nelipäinen nuoli = siirrä piirtoalustaa / zoomaa x- ja y-akseli (Raahaa akselin päältä)
Testaa tuloksilla aika/sek 0 2.1 5.3 6.3 7.3 matka/m 0 2 3 4 5 Mikä on suoran kulmakerroin eli keskinopeus m/s?