Vztahy mezi módy pentatoniky a heptatoniky (Pýthagorejské lad.))

Verze 1

Verze 2

Verze 3