Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Applet til at finde maks/min på grafer

I denne applet kan I: 1: Indtegne en funktion 2: Gætte på x-koordinaten til et maksimum eller minimum på grafen 3: Kontrollere gættet ved at se på en tangents hældning