Kahden pisteen kautta kulkevan suoran kulmakerroin.

Havainnollistus kahden pisteen kautta kulkevan suoran kulmakertoimen laskemisesta. Voit liikuttaa rastilla merkittyjä pisteitä. Kulmakerroin saadaan suorakulmaisen apukolmion avulla. Laske pystysuoran kateetin pituuden suhde vaakasuoran kateetin pituuteen. Kulmakerroin on positiivinen, kun suora on nouseva ja negatiivinen kun suora on laskeva. Vaakasuoran kulmakerroin on nolla ja pystysuoralla ei ole kulmakerrointa.