Kenmerk loodrechte stand rechte en vlak

Een rechte staat loodrecht op een vlak als en slechts als de rechte loodrecht staat op twee snijdende rechten van dat vlak. De tekening hieronder maakt duidelijk dat het woordje 'snijdende' belangrijk is in de formulering van deze eigenschap.