hydrostatische druk op diepte h

De hydrostatische druk op een punt in een vloeistof is enkel afhankelijk van de diepte onder het vloeistofoppervlak en de dichtheid van de vloeistof. In het rechtse venster wordt dit verband grafisch voorgesteld. Naast de hydrostatische druk is er ook nog de atmosferische druk. De absolute druk is gelijk aan de hydrostatische druk plus de atmosferische druk.