Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Vnímání tónů - Weberův–Fechnerův zákon

BACHA!

Zvuk nefunguje online - nutno stáhnout soubor ggb a spustit .

Weberův zákon

Formulace 1

Formulace 2

Srovnání aritmetické a geometrické posloupnosti frekvencí