Nepravi razlomci

Tema:
Algebra
Istraži odnos brojnika i nazivnika u sljedećoj aktivnosti. Za svaki zadani razlomak promotri odnos brojnika i nazivnika. Uputa: Pritiskom na tipku "Novi zadatak" riješite barem 5 različitih primjera.

Nepravi razlomci

Nepravi razlomci

Razlomke iz prethodne aktivnosti nazivamo NEPRAVI RAZLOMCI. Na temelju prethodne aktivnosti odredi što su to nepravi razlomci. POMOĆNA PITANJA: 1. Kakav je odnos brojnika i nazivnika u nepravome razlomku? 2. Je li nepravi razlomak manji, veći ili jednak jednoj cjelini?

Iz prethodne aktivnosti promotrite razlomke koji čine jednu (ili više) cjelina. 1. Kakav je odnos brojnika i nazivnika u takvim razlomcima? (prisjetite se pojmova višekratnik i djelitelj) 2. Zapišite broj 2 pomoću razlomka kojemu je: a) brojnik 6 b) nazivnik 7