TLUSTÁ - TENKÁ čočka - vztahy + generátor příkladů

Popis

- vzdálenost předmětu od přední plochy čočky - od rozhraní 1 (měří se tedy od vrcholu ) - vzdálenost obrazu od zadní plochy čočky - od rozhraní 2 (měří se tedy od vrcholu ) - vzdálenost předmětu od hlavní roviny (měří se tedy od hlavního bodu ) = předmětová vzdálenost - dosazuje se do ZORO - vzdálenost obrazu od hlavní roviny (měří se tedy od hlavního bodu ) = obrazová vzdálenost - dosazuje se do ZORO - vzdálenost hlavního bodu od přední plochy čočky - od rozhraní 1 (měří se tedy od vrcholu ) - vzdálenost hlavního bodu od zadní plochy čočky - od rozhraní 2 (měří se tedy od vrcholu - tloušťka čočky , - velikost předmětu a obrazu - předmětová ohnisková vzdálenost - měří se od hlavního bodu - obrazová ohnisková vzdálenost - měří se od hlavního bodu , , - indexy lomu prostředí vlevo od čočky, čočky a prostředí vpravo od čočky , - poloměry křivosti předního a zadního rozhraní (rozhraní 1 a 2)

Znaménková konvence

1) Světlo jde zleva doprava 2) Narazí-li světlo na vypuklé rozhraní, je jeho poloměr kladný, narazí-li na duté rozhraní, je jeho poloměr záporný. (toto je rozdíl oproti běžné konvenci v SŠ učebnici optiky!) 3) Nečárkované vzdálenosti jsou vlevo od svých referenčních bodů kladné a vpravo záporné. 4) Čárkované vzdálenosti jsou vpravo od svých referenčních bodů kladné a vlevo záporné. 5) a jsou kladné nad osou a záporné pod osou

Vztahy

Generátor příkladů

Vztahy - přehled

stáhnout pdf