Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Rectes: posicions relatives

Canvia els valors de m i n i observa que passa; la posició relativa entre la recta r y la s

L'equació de la recta és y= mx + n (on m és la pendent i n la ordenada en origen)

Canvia els valors d'm i n i observa la posició relativa de les dues rectes. La recta que vas variant és "s", i amb els canvis has d'anar comparant les dues rectes per veure la posició relativa entre r i s.

1.- Per aconseguir rectes paral·leles, com han de ser els valors d'm1 i m2?

2.- Per aconseguir que les rectes siguin perpendiculars? quin angle han de formar? com han de ser els valors d'm1 i m2?

3.- Afecten els canvis en el valor de n alhora d'aconseguir que les rectes siguin perpendiculars?

4.- I per ser coincidents? Que ha de passar?