Račun smjese

Tema:
Omjeri

Jednostavni račun smjese

Imamo dvije vrste robe: prve x kg po cijeni a kn i druge y kg po cijeni b kn i neka je a > b. Trebamo dobiti smjesu čija će cijena biti s kn za 1 kg. Pitamo se : u kojem omjeru treba pomiješati navedenu robu? Pomiješamo li robu, dobit ćemo ( x + y ) kg smjese po cijeni s kn. Dakle: slijedi: što možemo pisati u obliku razmjera: x : y = ( s - b ) : (a - s ) Do tog omjera možemo doći pomoću sheme:
Image