Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Vektorprojektion

Hvis vektor er jorden med solen lige over, og vektor er en pind i jorden, vil der blive kastet en skygge fra vektor på vektor . Denne skygge kalder vi projektionen af . Applet'en viser to vektorer, som er placeret med samme udgangspunkt (da vi frit kan flytte vektorer). Du kan flytte punkterne og så bruge slideren til at danne projektionen af . Du kan også trykke "vis altid", så projektionen ikke slettes. Besvar spørgsmålene og flyt rundt på punkterne for at tjekke de forskellige tilfælde, indtil du er overbevist.
Spørgsmål 1: Hvis vinklen mellem to vektorer er spids, hvad gælder der så for retningerne for projektionen og vektoren ? Hvad hvis vinklen mellem de to vektorer er stump? Spørgsmål 2: Hvornår er projektionen lig med nulvektoren? Spørgsmål 3: Hvornår er projektion lig med ?