Angles suplementaris (Sumen 180º)

Tema:
Angles
Visualitza sobre la circumferència goniomètrica els angles 120º, 135º, 150º, i 180º. 
  • Quin és el valor de les seues raons trigonomètriques?·         
  • Quina relació hi ha entre les raons trigonomètriques d'angles suplementaris?
  • Troba el valor de sin 170º, cos 115º, tg 135º i sin 150º.·         
  • Com es poden trobar les raons trigonomètriques d'un angle del segon quadrant a partir de les dels angles del primer?