Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Omrekenen eenheden inhoud (unit cenversions, volume)

Zet om van liter naar ml of andere eenheid. Oefen dit veel en vaak, want het is handig als je dit goed kan.
De opdrachten en getallen zijn random. Dus van groot naar klein en andersom, alles komt aan bod. Als je het goed hebt gedaan zie je dat vanzelf.