Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

TyöMAA: opettajille

Tähän kirjaan kootaan esimerkkejä matematiikan tarpeesta työelämässä. Tarkempi kuvaus hankkeesta ja tarkoituksesta on kirjan alkuteksteissä. TyöMAA on Hämeen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke, jota koordinoi Saimaan ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan LUMA-keskus Saimaan sateenvarjon alla, Saimaan ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston välisenä yhteistyöhankkeena.
TyöMAA: opettajille

Sisällysluettelo