Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Autoavaliación

Pregunta 1

Un bateeiro sae ó mar e navega entre as súas bateas. Para iso precisa moverse 65 metros cara o este, 63 metros cara o norte, e volve cara o punto de partida, o cal lle leva 15 metros. ¿A súa traxectoria forma un triángulo rectángulo?

Pregunta 2

Un mariñeiro atópase a 8 metros dun faro. A distancia que o separa do punto mais alto do faro é de 17 metros. ¿Cal é a altura do faro? NOTA: Escribir o resultado en metros.

Pregunta 3

Un bateeiro sae a faenar, e percorre no seu barco 3 km cara o leste e 4 km ó sur. ¿A qué distancia se atopa do punto inicial? NOTA: Determinar a solución en kilómetros.