Cercul trigonometric. Funcțiile sinus și cosinus.

Subiect:
Cosinus, Sinus
Cum sunt definite funcțiile trigonometrice cu ajutorul cercului trigonometric?
Deplasați punctul M pe cerc și observați evoluția celor două coordonate ale sale. Abscisa punctului M reprezintă cosinusul unghiului AOM, iar ordonata punctului M reprezintă sinusul unghiului AOM. Prin bifarea/debifarea succesivă a celor două casete cosinus/sinus, observați reprezentarea pe cerc și graficele celor două funcții trigonometrice.