Ортоцентър, медицентър, пресечна точка на ъглополовящите

Author:
Krasi
Проследете положението на трите точки, в зависимост от вида на триъгълника, според страните му.
Кога трите точки са на една линия и кога съвпадат?