Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Symmetrier kring en linje

Symmetri
Punkter som ligger lika långt ifrån en linje på båda sidor kallas "symmetriska kring en linje". Linjen kallas "symmetriaxel". Testa hur du kan skapa symmetriska figurer kring en linje genom att flytta på punkterna. Du kan även flytta på linjen för att skapa symmetri kring en ny symmetriaxel.