Συνισταμένη δύο ή τριών δυνάμεων στο επίπεδο.

Συγγραφέας:
Paris Papadopoulos
Αλλάξτε την κατεύθυνση των δυνάμεων μετακινώντας την άκρη του διανύσματός τους και δείτε πώς αλλάζει η συνισταμένη δύναμη. Προσθέστε και μια τρίτη δύναμη κάνοντας tickάροντας το κουμπί .