Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Od prizme do piramide

Kaj je prizma? Je oglato geometrijsko telo, ki ima dve osnovni ploskvi in plašč. Osnovni ploskvi sestavljata dva skladna in vzporedna n-kotnika, plašč pa je sestavljen iz n paralelogramov. Prizma bo pokončna, če je višina pravokotna na osnovno ploskev. Sedaj pa nekaj vprašanj. - Kaj pa če sta osnovni ploskvi samo podobni? Kaj dobiš? - Še več: če ena od osnovnih ploskev je le točka? Vse to raziskuj s pomočjo drsnikov: - višine telesa; - polmerov r in R krožnic, v kateri sta včrtani osnovni ploskvi.