Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Øvelse 5.17

I koordinatsystemet til venstre er vist grafen for . I koordinatsystem viser arealet  af det blå areal som funktion af .  a) Træk i  for at se, hvad der sker med arealet.  b) Prøv at vise sporet af punktet i højre koordinatsystem, og optegn hele grafen for  i intervallet 0 til 10 på -aksen.