Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Fontänen

Anpassa en funktion till vattenstrålen. Det kan vara klokt att fundera på vilka konstanter som du direkt kan utläsa av grafen innan du börjar testa. Funktionen skriver du in i "Input:" - fältet längst ner. Tryck sedan return. För att börja om: Tryck på återställningssymbolen i GeoGebras övre högra hörn.